ทำไมต้อง ทำบัญชี ?

กิจการที่ดี คือ กิจการที่รู้ถึงสภาพความเป็นจริงของบริษัทและรู้ถึงวิธีบริหารจัดการ

การทำบัญชีที่ดี ซึ่งจะช่วยให้คุณประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า ของบริษัทถึงผลประกอบการว่า “กำไร” หรือ “ขาดทุน”

วิเคราะห์การเงินบริษัท กำหนดเป้าหมายให้ได้กำไรสูงสุดอย่างชัดเจน

มองเห็นปัญหาของธุรกิจ สัญญานเตือนภัย ตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ทันท่วงที

 ใช้เป็นเครื่องมือใน การวางแผนงานของธุรกิจในอนาคต

เหตุผลที่ควรเลือกทำบัญชีจากเรา?

ประหยัดค่าใช้จ่าย

จัดการงานบัญชีและภาษีให้ครบวงจร

ช่วยแก้ปัญหาด้านบัญชีและภาษีได้โดยตรง

 ให้คำแนะนำด้านเอกสารการค้า เพื่อใช้ในกิจการอย่างถูกต้อง

ให้คำแนะนำด้านจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการทำบัญชี

ส่งเอกสารด้วยระบบออนไลน์ได้

มีโปรแกรมการจัดการในองค์กร ใช้งานฟรี

zzz

แพ็คเก็จรับทำบัญชี

ธุรกิจจัดตั้งใหม่

฿ 1,500 บาท/เดือน
 • จัดทำบัญชี
 • ยื่นภาษี
 • ประกันสังคม
 • ปิดบัญชีประจำปี
 • ฟรีบริการพื้นที่คลาวด์
 • สามารถดูรายงานออนไลน์
 • โปรแกรม BSerp

ธุรกิจ SMEs

฿ 3,000 บาท/เดือน
 • จัดทำบัญชี
 • ยื่นภาษี
 • ประกันสังคม
 • ปิดบัญชีประจำปี
 • ฟรีบริการพื้นที่คลาวด์ 1 GB
 • สามารถดูรายงานออนไลน์
 • ฟรีโปรแกรม BSerp
Popular

ระบบที่ได้ : บัญชี,การเงิน

ธุรกิจขนาดกลาง

฿ 5,000 บาท/เดือน
 • จัดทำบัญชี
 • ยื่นภาษี
 • ประกันสังคม
 • ปิดบัญชีประจำปี
 • ฟรีบริการพื้นที่คลาวด์ 5 GB
 • สามารถดูรายงานออนไลน์
 • ฟรีโปรแกรม BSerp

ระบบที่ได้ : บัญชี,การเงิน,จัดซื้อ,ขาย,คลังสินค้า

ธุรกิจขนาดใหญ่

฿ 8,000 บาท/เดือน
 • จัดทำบัญชี
 • ยื่นภาษี
 • ประกันสังคม
 • ปิดบัญชีประจำปี
 • ฟรีบริการพื้นที่คลาวด์ 10 GB
 • สามารถดูรายงานออนไลน์
 • ฟรีโปรแกรม BSerp

ระบบที่ได้ : บัญชี,การเงิน,จัดซื้อ,ขาย,คลังสินค้า

งานบัญชี ดีอย่างไร

สามารถได้รับรายงานงบการเงินที่ถูกต้องได้เร็วขึ้น สามารถเรียกดูงบการเงินได้ทันทีที่บันทึกเอกสารรายวัน จะดูเมื่อไหร่ก็ได้

re1

สามารถวิเคราะห์ รายงานกำไรขาดทุน รายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จากข้อมูลที่ส่งมาจากทุกฝ่าย หรือทุกสาขาของบริษัท

re3

สามารถวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเจ้าหนี้ และลูกหนี้ได้สะดวกขึ้น รวมทั้งวิเคราะห์ ยอดลูกหนี้ และเจ้าหนี้แบบย้อนหลังได้

สามารถตรวจสอบสถานะและความเคลื่อนไหวของเอกสารเช็ครับ เช็คจ่าย ตลอดจน Bank Statement ได้ตลอดเวลา

ไม่ต้องเสียเวลาในการจัดทำเอกสารส่งสรรพากร เช่น รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รองรับการใช้งาน e-tax invoice ซึ่งเป็นระบบ paperless ช่วยลดจำนวนการใช้กระดาษ และหมึกพิมพ์ลง ซึ่งช่วยให้ลดต้นทุนการบริหารได้

บทบาทของเรากับงานบัญชี

เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ คอยให้คำปรึกษาทั้งทางด้านบัญชี ภาษี และอื่นๆ ช่วยให้การทำงานของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด บริการแบบเพื่อนรู้ใจ แนะนำด้วยความเต็มใจและจริงใจ ช่วยเหลือเรื่องบัญชีได้ทุกเรื่องที่คุณต้องการ

นำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ ร่วมกับงานบัญชี สามารถวางระบบงาน ให้ตอบโจทย์ตรงความต้องการของลูกค้า ช่วยให้ข้อมูลทางบัญชีที่มีความซับซ้อน สามารถจัดการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว

จัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ และถูกต้องตรงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงข้อกำหนดกฎหมาย หรือ ข้อบังคับจากกรมสรรพากร เพื่อสร้างมาตรฐานรองรับการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน

วางแผนการบริหารภาษี และการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่หักค่าใช้จ่ายได้ให้คุ้มค่า เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของกิจการ

ช่วยซัพพอตการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินของธุรกิจ ช่วยให้การบริการจัดการด้านการเงินของคุณอยู่รอดในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ และยังช่วยหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ

เราเป็นผู้ช่วยที่จะทำให้ท่านก้าวสู่เส้นทางธุรกิจอย่างถูกต้องและถูกทาง ก้าวข้ามขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนและช่วยจัดการบัญชีของท่านให้เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

Copyright © 2021 Business Value Co.,Ltd.