โปรแกรม BSerp

โปรแกรมระบบจัดซื้อ

     “ตรวจสอบราคา ลดต้นทุน เพิ่มกำไร” สามารถเช็คประวัติ การสั่งซื้อสินค้าได้ ช่วยบริหารงานด้านจัดซื้อทั้งหมดให้เป็นระบบ วิเคราะห์เจ้าหนี้แต่ละราย เพื่อต่อรองราคา วิเคราะห์สินค้าที่ซื้อ เพื่อตรวจสอบราคาและจัดซื้อสินค้าได้ในราคาที่ดีที่สุด

โปรแกรมระบบคลังสินค้า

      “สต็อคไม่ขาด โอกาสไม่หาย ขายได้ต่อเนื่อง” สามารถตรวจสอบ ต้นทุนสินค้า การจัดเก็บที่รวดเร็ว จัดการบริหารคลังสินค้า การตรวจเช็คสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock) จำนวนขั้นต่ำที่ต้องสต็อค การเช็คสินค้าที่ต้องสั่งซื้อเร่งด่วน เป็นต้น และรองรับ Barcode ได้

โปรแกรมระบบการเงิน

  “เงินทองไม่รั่วไหล เช็คความเคลื่อนไหวได้ทันที” เจ้าของไม่จำเป็น ต้องมานั่นคุมแกะเก็บเงิน เพราะระบบสามารถควบคุมการรับจ่ายเงินได้ สามารถเช็คหรือตรวจสอบได้ ว่าเงินถูกจ่ายไปทางไหน จ่ายค่าอะไร เป็นจำนวนเงินเท่าไร จึงติดตามการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดได้ทันที

front-view-arrangement-economy-elements
Accountant calculating profit with financial analysis graphs. Notebook, glasses and calculator lying on desk. Accountancy concept. Cropped view.

โปรแกรมระบบบัญชี

     “ป้องกันการทุจริต ลดความเสี่ยง ได้งบเร็ว” ผู้บริหารสามารถ ได้รับรายงานงบการเงินที่ถูกต้องได้เร็วขึ้น เรียกดูงบการเงินได้ทันที ที่บันทึกเอกสารรายวัน วิเคราะห์รายงานกำไรขาดทุน รายงานค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจากข้อมูลที่ส่งมาจากทุกฝ่าย หรือทุกสาขาของบริษัท